loading

Comité Executivo de Dirección

Comité Executivo de Dirección

Dado o carácter altruísta dos cargos do Padroado da Fundación Menela e a dedicación debida aos seus deberes profesionais dos seus membros, que dificultan á súa dispoñibilidade continua para atender os asuntos da entidade, faise aconsellable a existencia dun órgano mais operativo, que poida reunirse coa periodicidade adecuada a fin de realizar unha supervisión e seguimento más continuados da marcha da Fundación e apoiar á Dirección Xeral sobre os asuntos relativos á súa xestión diaria.

A súa misión é garantir o cumprimento das decisións adoptadas polo Padroado na operativa diaria de xestión, seguimento da marcha dos Centros e Servizos, así como establecer os mecanismos de relación coas Administración Públicas e outros grupos relevantes, dirixindo as políticas de captación de recursos e fontes de financiamento.

O Comité executivo da Fundación Menela reúnese con periodicidade semanal, e está integrado polos seguintes cargos:

 

Director Xeral

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

 

Director Xerente

D. José Manuel Varela Rodríguez

 

Coordinadora de Servizos

Dª Paula Estevez Salazar

Voltar

  • zxcv

    qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.