loading

Equipo Técnico

O Equipo Técnico é un órgano multidisciplinar de carácter consultivo que ten como misión contribuír a crear pensamento sobre o futuro da entidade, participando no deseño de políti-cas de actuación que afectan ao seu conxunto, asesorar e apoiar á Dirección Xeral no desenvolvemento das súas funcións, así como servir de canle de comunicación entre os distintos Centros e Servizos.

Está composto polos responsables das principais áreas que conforman a Rede de Servizos da Fundación Menela: Dirección Xeral, Área Económico-Financeira, Centro Menela, Centro de Día e Residencia Castro Navás, Servizo de Avaliación e Diagnóstico e Area Social.

O Equipo Técnico reúnese con periodicidade mensual.

Voltar

  • zxcv

    qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.