loading

20 programas de apoio

A Rede Menela proporciona ás familias dos seus usuarios unha gran variedade de programas de apoio e unha ampla tipoloxía de servizos, que lles permite adaptarse mellor as súas nece-sidades e demandas.

Os centros da Fundación proporcionan apoios e programas que promoven o desenvolve-mento do maior nivel de autonomía persoal dos usuarios/as e a participación nos recursos da comunidade para mellorar a súa inclusión social. Os programas que ofrece a Rede Menela son:

No Centro Edificio CAMI:

 • Programa para familias.
  • Terapia Familiar
  • “Encontros con Familias”
  • Respiro e Conciliación Familiar
  • Escola de Familias
  • Asesoramento Familiar e AcciónTutelar
 • Programa para menores de 6 anos.
  • Estimulación Cognitiva
  • Atención Temperá Especializada
 • Programa para maiores de 6 anos.
  • Habilitación Psicosocial

No Centro de Educación Especial Menela:

 • Educación
 • Deporte Escolar, a través do Clube Menela (Federado)
 • Habilidades sociais – Comedor Escolar
 • Expresión Artística

No Centro Castro Navás:

 • Terapia Ocupacional: Obradoiros
 • Preparación para o emprego: Castro Navás SL
 • Residencial:
  • Fomento das Habilidades da Vida Diaria
  • Promoción da Saúde e Hábitos de vida saudable

Ademais, a Rede Menela ofrece programas específicos para estudantes e profesionais da atención ao Autismo e a Dependencia:

 • Formación Especializada en Dependencia
 • Prácticas en Centros da Rede
 • Asesoramento a profesionais do eido da sanidade e o ensino.

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.