POEJ 'Uno a Uno' - Ano 2021

Impulsa Tu Talento

Refuerzo de la Empleabilidad para personas con TEA

 

Finaliza o proxecto “Impulsa Tu Talento, Refuerzo de la Empleabilidad para personas con TEA” y con él unha experiencia que permitiu a seis persoas adultas con Trastorno do Espectro do Autismo e discapacidade intelectual asociada do Centro de adultos Castro Navás alcanzar os seguintes resultados.

 

» Os participantes adquiriron coñecementos e unha experiencia laboral nunha contorna laboral que lles permitiu desenvolver habilidades para desenvolver o posto de auxiliar de cociña, o que contribuíu a mellorar a súa empregabilidade.

» Facilitouse unha experiencia laboral que permitiu a persoas adultas con TEA fomentar a súa autoestima, competencias laborais e autonomía persoal.

» Os seis participantes convertéronse nun referente positivo para outras que forman parte do colectivo.

» Este proxecto contribúe á visibilizar ao colectivo de persoas con TEA e romper falsos mitos

» Foméntase a inclusión social e a igualdade de oportunidades para as persoas con TEA.

A acción formativa seguiu unha metodoloxía de traballo baseada na formación personalizada e individualizada, proporcionando os apoios precisos en función de cada perfil profesional e necesidades. A formación tivo unha duración de 367 horas, 202 teóricas e 165 no posto de traballo, nas que se traballaron habilidades para a autonomía persoal, sociais e comunicativas, habilidades laborais e específicas como son a seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, prevención de riscos laborais, operacións de posta a punto do servizo de comedor e elaboracións culinarias básicas, contando coa empresa AUSOLÁN RNC SLU para levar a cabo a formación no posto de traballo.

Esta axuda económica está cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo de Garantía Xuvenil (Eixo 5), Obxectivo temático 8 promover a sostenibilidade e a calidade no emprego e favorecer a movilidade laboral, Obxectivo específico 8.2.2 dirixido a reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.

   

 

 

 

 

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.