loading

Actividade

Estamos presentes ao longo de toda a vida da persoa con TEA, desenvolvendo actividades que van desde o diagnóstico e a atención temperá dos primeiro anos ata a idade adulta e a chegada do envellecemento.

A nosa visión integrada pon o foco na persoa e na familia, e basea a súa intervención na innovación e no coñecemento como chave para acadar un modelo eficiente de servizo, próximo e sostible.

As principais áreas de actividade da Fundación Menela son:

  • Promoción da Autonomía
  • Habilitación Psicosocial
  • Educación
  • Apoio a Familias
  • Formación e Consultaría
  • Comunicación e Difusión do Coñecemento

 

Memorias de actividades de Fundación Menela

A Memoria de Actividades de Fundación Menela é o documento que recolle as accións desenvolvidas anualmente pola entidade, inspiradas nos principios de servizo, transparencia, e paixón polo saber que rexen as decisión do seu Padroado.

Nesta páxina, na que é posible acceder ás Memorias publicadas nos últimos anos, recóllense os obxectivos e as metas acadadas por cada servizo da Rede durante o ano, así como as actividades institucionais e de promoción e visualización dos TEA que se desenvolveron no marco de actuacións da Fundación Menela.


  • zxcv

    qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.