loading

O Consello do padroado

O Consello do padroado

A fin de dar cumprimento a súa función, o Padroado da Fundación Menela ostenta as funcións de representación, disposición e control da xestión da entidade. Para o exercicio de ditas facultades o Padroado outórgase tres tipos de facultades:

  • Examinar e aprobar os Informes de Xestión, Memorias, Contas Anuais e Orzamentos da Fundación, así como establecer e valorar os plans de inversión da Fundación, proxectos relevantes e todo tipo de operacións que poidan afectar o patrimonio futuro da Fundación.
  • Nomear, ratificar e cesar aos Patróns da Fundación e aos cargos de Director Xeral e Director Xerente da Fundación.
  • Aprobar, ratificar ou modificar os estatutos da entidade.

O Consello do Padroado da Fundación Menela conformado do seguinte xeito:

 

Presidente

D. Pedro Fernández Puentes
Membro Nato

 

Vicepresidente

D. Cipriano Luís
Jiménez Casas
Membro Nato

Secretario

Jose Manuel Varela Rodríguez


Vogal

D. Martín Jiménez Fernández

 

Vogal

D. Jorge Sors Pérez

 

Vogal

D. Carlos Varela García

 

Vogal

Dª María Isabel González Quiroga

 

Vogal

D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez

 

Vogal

Dª Julia Jiménez Fernández

 

Vogal

D. Marcos Fernández
Álvarez-Santullano


Vogal

Luis Ángel Fernández Barrio

Voltar

  • zxcv

    qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.